"МИРОВЕЦ" ЕООД - гр. София    ЕИК 110 538 710
Управител: Тошко Банчев тел. 0888-375-646
Администратор: Елисавета Данаилова тел. 0895-627-646
Банкова сметка: ЦКБ
IBAN: BG28 CECB 9790 10D3 0064 00
BIC: CECBBGSF

Запитване